Aktualní informace

Zápis do MŠ

20.04.2018, vložil: Administrátor

Dne 3. května 2018 od 9,00 hod. do 15,00 hod. se uskuteční v prostorách mateřské školy při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Zájemce srdečně zveme !

 

Další informace:

 

Kompletní info pro rodiče

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ


Zápis do prvních tříd

17.04.2018, vložil: Administrátor

Mezi významné okamžiky v životě každého dítěte patří zápis do první třídy. V ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu proběhl ve čtvrtek 12. dubna tradičně v prostorách pavilonu prvního stupně. Chtěli jsme, aby se slavnostně vyzdobené třídy staly kulisou pro vytvoření příjemného prostředí, v němž se děti i jejich rodiče budou cítit dobře. A zdá se, že se to povedlo. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 49 dětí, z čehož předpokládáme 7 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2018 nastoupit 42 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby po celou dobu školní docházky dosahovali pokud možno co nejlepších studijních výsledků a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"

 

                                                                                                                                                                               Mgr. Jiří Stoško

 


Školní hřiště

16.04.2018, vložil: Administrátor

V současné době zajišťuje smluvní firma dokončovací práce na nově zrekonstruovaném školním hřišti. Ty spočívají v jemných terénních úpravách včetně osetí trávy, tedy v pracích, které nemohly být na podzim dokončeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Práce by měly proběhnout 14.4. a 15.4., 21.4. a 22.4., 28.4. a 29.4., tedy o víkendech. Z uvedeného vyplývá, že prozatím nebude škola zajišťovat odpolední provoz školního hřiště pro veřejnost. Samozřejmě ihned, jak to podmínky dovolí, hřiště zpřístupníme i v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích.

 

Provozní řád školního hřiště najdete ZDE

 

                                                                                                                                                           Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy

 

 


Vydávání zápisových lístků na SŠ

12.04.2018, vložil: Administrátor

Zápisové lístky na SŠ se budou vydávat zákonným zástupcům v době konání třídních schůzek dne 17. 4. 2018 od 14.30 hod do 17. 00 hod v kabinetě výchovného poradce, (č. d. 105, 2. stupeň).

 

Náhradní termíny jsou v době konzultačních hodin výchovného poradce, tj. úterý: 14.00 – 15.00, čtvrtek: 11.00 – 11.30 nebo v náhradním termínu po předchozí domluvě.

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)


Ředitelské volno 30.4.2018 a 7.5.2018

11.04.2018, vložil: Administrátor

Ředitel ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu 1225 vyhlašuje dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon na pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 pro žáky základní školy ředitelské volno.

 

Školní jídelna v tento den v provozu nebude.

 

Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 15.00 hod. Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD do 24.4. 2018 sdělili, zda tuto službu využijí.

 

                                                                                                                                                        Mgr. Jiří Stoško, ředitel školy


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ÚTERÝ 17.04.2018

11.04.2018, vložil: Administrátor

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou individuálních konzultací v úterý 17. dubna 2018 v budově školy:

· pro 1. stupeň od 14.30 h do 16.30 h

· pro 2. stupeň od 15 h do 17 h

 

Těšíme se na Vás.

 

                                                                                                                                                                            Mgr. Jiří Stoško


Úspěch v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

09.04.2018, vložil: Administrátor

Ve dnech 26. 3. a 27. 3. 2018 se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Naše žákyně z 1. A Sofie Horehleďová získala 1. místo. Gratulujeme!


Soutěže akce 70. výročí města

06.04.2018, vložil: Administrátor

Město Kopřivnice vyhlašuje u příležitosti 70. výročí povýšení na město literární a výtvarnou soutěž. 

 

Přiložený plakát najdete ZDE


Téma holocaust v knihovně

05.04.2018, vložil: Administrátor

Ve středu 4. dubna 2018 jsme se pod dozorem paní učitelky sešli před budovou školy. Naším cílem byla městská knihovna, kde nás čekala přednáška Holocaust v literatuře. Usadili jsme se v příjemném prostředí s pozadím palem a vodopádu a hned jsme si připadali jako na širém moři. Po seznámení s paní knihovnicí jsme se postupně nechali unášet poutavým výkladem, který byl doplněn videy. Jednalo se o autentické záběry, které zachycovaly příběh ženy, jež přežila koncentrační tábor. Na nástěnce jsme si prohlédli dobové snímky z období holocaustu a druhé světové války. 

Celá zpráva

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

28.03.2018, vložil: Administrátor

Vážení rodiče,

 

přinášíme informace k zápisu do prvních tříd ZŠ.

 

Informace MÚ naleznete: ZDE

Informace k zápisu do 1. tříd naleznete: ZDE


Den prevence 2018

26.03.2018, vložil: Administrátor

Školní preventivní program naší školy stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, určuje hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských zařízeních č. j.: 21 291/2010 – 28 ze dne 1. 11. 2010.

 

V školním roce 2017 -18 měl Den prevence následující program: ZDE


Národní finále východ - Čeps Cup

24.03.2018, vložil: Administrátor

Dne 22.3. jsme se zúčastnili finálového turnaje pro Moravu a východní Čechy ve florbale. Zápasy se odehrály v Olomouci, kde přijelo 8 nejlepších týmů. Pouze však 3 si mohly zajistit postup do celorepublikového finále v Ostravě.

Celá zpráva

Hurá do školy

16.03.2018, vložil: Administrátor

Chystá se letos vaše dítě k zápisu do první třídy?

 

Budoucí prvňáčci mají možnost vyzkoušet si, jaké to je být školákem.

 

Odkaz ZDE:


Úspěch naší žákyně

12.03.2018, vložil: Administrátor

Dne 7. 3. 2018 proběhlo v Základní umělecké škole v Příboře okresní kolo ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu. Pan učitel Mgr. Břetislav Chovanec připravil žákyni 1. A Sofii Horehleďovou, která za klavírního doprovodu pana uč. Dušana Bruse získala 1. místo s postupem do krajského kola. Blahopřejeme


Dětská recitační soutěž

09.03.2018, vložil: Administrátor

Dne 7.března se uskutečnilo okrskové kolo soutěže dětských recitátorů. Tři žákyně naší školy získaly ocenění.
Žákyně 7.B Andrea Marko vyhrála ve své věkové kategorii (6. a 7.třídy) 1.místo a postupuje do okresního kola.
Veronika Škývarová (8.B) a Eliška Lobodová (7.A) postupují do okresního kola jako náhradnice.
Gratulujeme všem zúčastněným žákyním a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
 

                                             Výsledková listina ZDE :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr.Milada Vývodová

 


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice