Aktualní informace

"Správně vidíme jen srdcem..."

13.06.2018, vložil: Administrátor

Žáci 7. tříd, kteří letos navštěvovali hudebně dramatický seminář pod vedením Mgr. Martina Galii, se představili v životních rolích v dramatizaci známé (a nutno též dodat nádherné) knihy Malý princ. Stalo se tak v úterý 5.6. v úctyhodné divadelní atmosféře Modrého sálu v KDK, kde v dopoledních hodinách sehráli sérii představení pro 2. - 7. ročníky naší školy a večer pak derniéru pro rodiče a veřejnost. Hra, ve které se většina žáků vůbec poprvé seznamovala s jevištním jednáním, správnou mluvou, mimikou, gestikou, nápovědnou, oponou apod., byla vždy přijata bouřlivým potleskem. 

 

Mgr. Martin Galia


Desatero problémů města Kopřivnice očima mladé generace pro rok 2018

31.05.2018, vložil: Administrátor

Vážení studenti,
chtěli bychom u vás formou ankety ověřit shodu s prioritami zvolenými na fóru mladých, které se konalo ve čtvrtek
24. května.

Děkujeme za váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFp8OASr0RyhAlLbnrgfHAIvkEtcbqgXZvwmnlKvuc5fnY0g/viewform


Hurá do školy!

28.05.2018, vložil: Administrátor

Již podruhé jsme uskutečnili akci s názvem Hurá do školy!, určenou pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Tentokrát jsme se s některými z nich setkali ještě před zápisem – rodiče i děti měli možnost se do školy podívat, vyzkoušet si úkoly, které je u zápisu potkají, rodiče dostali praktické informace a mohli se na cokoli zeptat.

Celá zpráva

"Naši zemi jsme nezdědili od našich předků, ale půjčili jsme si ji od našich dětí."

25.05.2018, vložil: Administrátor

Již tradičně se všechny třídy naší školy účastní ekologické výchovy, kterou pro nás zajišťuje Spolek Hájenka. Každý rok jsou tak pro děti napříč všemi třídami nachystány programy v terénu i v budově školy. Poslední třídou, která se letos účastnila tohoto kurzu, byla 7.B. Po různých peripetiích s počasím, zaříkávání bouřkových mraků valících se od Příbora a položení nutných obětin se třída s panem učitelem Martinem Galiou a lektorkou Pavlou Májovou rozhodla pro výlet do terénu Bílé hory. Tam absolvovala zčásti improvizovaný program, jehož plánovaná část se zaměřovala především na téma "voda". Děti tak měly po Dni Země opět příležitost vyměnit školní lavice za pohyb v přírodě spojený se zajímavými edukačními aktivitami, což se setkalo s všeobecným nadšením. Děkujeme tímto za všechny nachystané ekologické programy a doufáme, že si z nich naši žáci odnesli co nejvíce.

 

                                                                                                                                                                         Mgr. Martin Galia


Adrenalinový výlet

25.05.2018, vložil: Administrátor

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 nadešel dlouho očekávaný den. Naše třída IX. A se pod vedením paní učitelky Židkové a paní psycholožky Radky Mikové vypravila na školní výlet do adrenalinového centra Březová nedaleko historického města Třebíč. Celý pobyt by se dal nejlépe vyjádřit těmito slovy:

„Krásné prostředí. Ubytování ve srubech. Super.“

Vyzkoušeli jsme si tady spoustu zajímavých individuálních i týmových aktivit. K těm nejzajímavějším patřila horolezecká stěna, trampolíny a airsoft. Velmi jsme se pobavili u týmové hry, která byla na vodě. Povzbuzovali jsme se, řešili způsob přepravy do cíle a moc jsme se nasmáli, protože málokdo zůstal suchý.

Večer jsme si povídali a hráli různé scénky. Shodli jsme se, že to byl náš nejlepší výlet.

 

                                                                                                                                                                       Lada Boháčová, IX. A


Otevření školního hřiště

22.05.2018, vložil: Administrátor

Ve čtvrtek 17. května 2018 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu školního hřiště při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu.

Celá zpráva

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

18.05.2018, vložil: Administrátor

3. května 2018 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy Polárka při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu. Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří si vybrali právě naši mateřskou školu. Bohužel podobně jako v předchozích letech jsme z kapacitních důvodů nemohli všem vyhovět. V části "Výsledky zápisu" jsou uvedeni jen úspěšní uchazeči, neúspěšní žadatelé budou v následujících dnech vyrozuměni individuálně.

 

Mgr. Jiří Stoško, ředitel ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225

 

Výsledky zápisu


"jédu na kóle..."

17.05.2018, vložil: Administrátor

V pátek 4.5. se naši žáci zúčastnili dopravní cyklistické soutěže, letos dokonce nasadila škola do boje dvě družstva, mladší i starší. Vybrané žákyně a žáci z 9. a 8. třídy ve starším družstvu zúročili pečlivě natrénovanou jízdu zručnosti, našprtaná pravidla silničního provozu i všechny dovednosti z první pomoci (s tímto školením nám velmi pomohla paní Kletenská) a obsadili opět druhé místo. Pro děti z mladší kategorie byla soutěž velkou neznámou, i přes dobrý trénink se jim nepodařilo výrazně umístit. S o to větším entuziasmem se však těší na další ročník, ve kterém už budou jistější v kramflecích. Novinkou byla letos doprovodná soutěž o nejzajímavěji zpracovaný plakát s tématikou pravidel silničního provozu. Rádi se pochlubíme jedním z výtvorů.         ZDE ZEBRA

 

Mgr. Martin Galia


Čtenářský klub na naší škole

14.05.2018, vložil: Administrátor

Od ledna do května 2018 probíhal na naší škole Čtenářský klub. Vášniví i méně zaujetí čtenáři měli možnost scházet se každý čtvrtek v době od 14 do 15.30 h v čítárně ve 3. patře, kde pod vedením paní učitelky Kamily Küfferové trávili čas ve společnosti knih. I když čítárna je vybavena skromně a police ještě stále čekají na zaplnění knižními novinkami, kus práce je již vidět. Touto cestou děkujeme naší paní výtvarnici, která ozdobila jednu ze stěn doslova mistrovsky, a to originálním stromem, který může být vnímán nejen jako strom poznání, ale i jako symbol těsného sepětí s přírodou. Vše doplňují tři zelené sedací vaky a zelený koberec dodávající prostoru atmosféru pohody a klidu. A jak na Čtenářský klub zpětně vzpomínají nejvěrnější čtenářky Veronika Škývarová (8.B) a Gabriela Hyklová (8.B)?

Celá zpráva

Hurá do školy!

25.04.2018, vložil: Administrátor

Srdečně zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Hurá do školy!


Zelená je tráva....

25.04.2018, vložil: Administrátor

V úterý 24.4. se vybraní žáci 4. a 5. tříd naší školy zúčastnili okrskového kola již tradiční soutěže MC Donald´s cup, které se konalo na hřišti ZŠ dr. M. Horákové. S týmem výše jmenované školy svedli první zápas, ve kterém je čekala ranní studená sprcha v podobě prohry 7:0, která je ovšem také probrala a povzbudila do dalšího boje. Téměř s krasobruslařskou lehkostí následně naši borci převálcovali ZŠ Mniší i ZŠ Alšova a obsadili tak druhé místo, k čemuž jim gratulujeme! Byla to pěkná podívaná.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Martin Galia


Mozkový jogging

25.04.2018, vložil: Administrátor

V úterý 24. dubna 2018 se obě naše třídy 9. ročníku zúčastnily prezentace o mozkovém joggingu. Obsahem prezentace bylo, jak se máme efektivně učit, jak funguje mozek, co je to paměť, jak funguje a jak ji trénovat. Dozvěděli jsme se, že mozek je ze 78% tvořen vodou a spotřebuje 20% celkové energie, kterou tělo přijalo. Škodí mu stereotypy a nuda, naopak pohyb, sociální kontakty a dobrý spánek mu velmi svědčí. Každý člověk je originální a jeho mozek taktéž. Neexistují dva stejné mozky.

Celá zpráva

Den Země 2018

23.04.2018, vložil: Administrátor

Dne 19. 4. 2018 jsme na naší škole oslavili Den Země.  Žáci 1. - 4. ročníku vyrazili do Parku Edvarda Beneše,  kde  organizace RADAMOK ve spolupráci se Slumekem a MěÚ připravila nejen pro žáky, ale i pro veřejnost řadu stanovišť   - např.  poznávání zvířecích stop, výrobu ptačích budek a krmítek, osazování truhlíků aj.  Žáci  mezi  stanovišti s nadšením chodili, dívali se a vyzkoušeli si řadu aktivit „vlastníma rukama a hlavou“.  Své výtvory si mohli odnést domů.

Celá zpráva

Zápis do MŠ

20.04.2018, vložil: Administrátor

Dne 3. května 2018 od 9,00 hod. do 15,00 hod. se uskuteční v prostorách mateřské školy při ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu zápis dětí pro školní rok 2018/2019. Zájemce srdečně zveme !

 

Další informace:

 

Kompletní info pro rodiče

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ


Zápis do prvních tříd

17.04.2018, vložil: Administrátor

Mezi významné okamžiky v životě každého dítěte patří zápis do první třídy. V ZŠ a MŠ Kopřivnice na ul. 17. listopadu proběhl ve čtvrtek 12. dubna tradičně v prostorách pavilonu prvního stupně. Chtěli jsme, aby se slavnostně vyzdobené třídy staly kulisou pro vytvoření příjemného prostředí, v němž se děti i jejich rodiče budou cítit dobře. A zdá se, že se to povedlo. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí, co již dovedou. Celkem bylo zapsáno 49 dětí, z čehož předpokládáme 7 odkladů povinné školní docházky. Do dvou prvních tříd by tak mělo v září 2018 nastoupit 42 dětí.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby po celou dobu školní docházky dosahovali pokud možno co nejlepších studijních výsledků a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

 

"Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání"

 

                                                                                                                                                                               Mgr. Jiří Stoško

 


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice