Den otevřených dveří na Sedmnáctce

Pro budoucí prvňáčky
pátek 31.03.2023 |Mgr. Zdeňka Havlíková |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 23. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří, tentokrát cíleně zaměřený pro budoucí prvňáčky a další děti z mateřských škol spolu s jejich rodiči.

Ve čtvrtek 23. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří, tentokrát cíleně zaměřený pro budoucí prvňáčky a další děti z mateřských škol spolu s jejich rodiči.

V dopolední části měli návštěvníci možnost navštívit tzv. otevřené hodiny ve výuce (ukázky výuky v jednotlivých třídách na 1. i na 2. stupni). Tuto příležitost využili nejen rodiče budoucích žáků školy, ale také rodiče stávajících žáků a děti z kopřivnických mateřských škol se svými učitelkami.

Odpoledne už čekaly na návštěvníky veselé soutěžní úkoly (pro děti) během prohlídky školy, krátké vystoupení pěveckého sboru, ukázky činnosti v odborných učebnách Ch, Př, F a Aj, ukázky robotiky a programování v počítačové učebně a občerstvení ve školní jídelně. Nechyběly také informace o škole, k zápisu do ZŠ a rady školního psychologa.

V letošním roce nás velice potěšil velký zájem návštěvníků o naši školu. Věříme, že se Den otevřených dveří vydařil a že se s našimi nejmenšími návštěvníky potkáme v září ve školních lavicích.

Děkuji velice všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, za skvělou prezentaci školy na veřejnosti.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy