Otevíráme novou přípravnou třídu

Pro budoucí prvňáčky
pátek 05.05.2023 |Mgr. Zdeňka Havlíková |Všechny aktuality

Od nového školního roku 2023/2024 bude otevřena nová přípravná třída také na naší škole.

Od nového školního roku 2023/2024 bude otevřena nová přípravná třída také na naší škole. (v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a doručte k rukám vedení školy v co nejkratším možném termínu (nejpozději do pátku 19. 5. 2023) viz dokument v PDF níže ke stažení, k dispozici také na sekretariátu školy.

K žádosti je potřeba doložit ještě písemné doporučení o odkladu - po vydání příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou.

Město Kopřivnice ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a s místními školami připravilo na úterý 16. května od 15 hodin informativní besedu pro všechny zájemce o přípravnou třídu od školního roku 2023/2024.

Pokud se Vás to také týká, nebo se chcete dozvědět více, jste srdečně zváni viz pozvánka výše.

Děkujeme za Vaši projevenou důvěru a přízeň.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ