Kovy jak je známe a neznáme

Ekotým
středa 01.03.2023 |Lucie Šulganová |Všechny aktuality

V rámci projektu Odborníci do škol jsme si ve spolupráci se školním ekotýmem pozvali 22. 2. do hodiny chemie v 8. B profesora univerzity ve Zlíně pana Marka Koutného.

V rámci projektu Odborníci do škol jsme si ve spolupráci se školním ekotýmem pozvali 22. 2. do hodiny chemie v 8. B profesora univerzity ve Zlíně pana Marka Koutného.

Připravil si pro nás přednášku o kovech, protože v této době probíráme některé významné prvky periodické tabulky prvků. Byla nám objasněna kovová mřížka kovů, tepelná a elektrická vodivost kovů, nejznámější slitiny kovů, výroba železa a oceli, oxidace a stálost některých kovů. A protože jde vývoj neustále dopředu, jsou některé kovové části letadel nahrazovány karbonovými komponenty.

Za ekotým Lucie Šulganová a Bc., Mgr. Věra Keppertová