Aktuální informace

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

29.05.2020, vložil: Administrátor webu

Od 8. 6. 2020 je Vládou ČR umožněno vzdělávání žáků  2. stupně ve škole formou výuky ve skupinách. Vzhledem k současným ztíženým podmínkám provozu naší školy a k metodice vydané MŠMT nejsme bohužel z kapacitních důvodů zajistit možnost plného návratu žáků 2. stupně od 8. června (personální důvody + nedostatek odpovídajících místností).  V pavilonu druhého stupně už navíc probíhají stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí učebny Př. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020:

 

 • Výuka 2. stupně bude nadále pokračovat formou distančního vzdělávání
 • Žákům ale bude nabídnuta možnost dobrovolné - individuální nebo skupinové konzultace z hlavních předmětů. Sledujte informace od jednotlivých vyučujících na žákovských profilech Bakaláři - Komens, ve školním mailu či na už zavedených Google Classrooms.
 • Žáci se mohou potkat na třídnické hodině (do 15 žáků) se svým TU. Bližší informace sdělí každý TU obvyklým způsobem.
 • Žáci si mohou osobně vyzvednout vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Organizace předání vysvědčení dne 30. 6. bude včas upřesněna.

 

Škola již umožňuje vzdělávání žáků 9. tříd od 11. 5. a žáků 1. stupně od 25. 5. za podmínek stanovených MŠMT (skupiny po 15 žácích, rozestupy,….).  

 


NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v příloze č.1 najdete pokyny k Organizačnímu zajištění nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

 

V příloze č. 2 najdete Vzor čestného prohlášení, které musíte vyplnit. Děti je odevzdají při nástupu do školy. Čestné prohlášení je také k dispozici ve vestibulu školy. Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25. 5. 2020.

 

V příloze č. 3 najdete Rozdělení žáků do jednotlivých skupin.


Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka od 1. 9. 2020

20.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče, 

 

oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ Polárka najdete v příloze zde.  

 

V případě podání přihlášek o předškolní vzdělávání na více MŠ Vás prosíme o potvrzující informaci, zda Vaše dítě do MŠ Polárka nastoupí (pokud možno obratem).

Uvolněné místo bude poskytnuto nepřijatým zájemcům dle platných kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ  


Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům – dodatečný termín

19.05.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům proběhne ve dne 21. května (ČT) v době od 10.30 – 14 hodin.  Pokud Vám čas ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte mne a dohodneme další postup. Využijte email:  vera.keppertova@zskop17.cz nebo telefon 731 698 863.

Umístění – kabinet výchovné poradkyně – č. dveří 105 – přízemí, budova 2. stupně

Veškeré aktualizované informace k přijímacímu řízení sledujte na webu www.infoabsolvent.cz

 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)

 


VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

14.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

děti 2. ročníku a 6. – 9. ročníku budou v následném školním roce 2020/2021 pokračovat ve výuce podle školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je povinně volitelný předmět.

 

Pro výuku volitelného předmětu tak vybírají jeden předmět (1 hodina týdně):

 

Žáci budoucího 2. roč. (letošní 1. roč.) – Anglický jazyk nebo Informatika

Žáci budoucího 6. roč. (letošní 5. roč.) – Programování nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 7. roč. (letošní 6. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Programování

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Německý jazyk nebo Ruský jazyk

Žáci budoucího 8. roč. (letošní 7. roč.) – Český jazyk a komunikace (psaní všemi 10) nebo Sportovní hry

Žáci budoucího 9. roč. (letošní 8. roč.) – Matematicko-fyzikální seminář nebo Český jazyk a komunikace

 

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 18. 5. 2020 na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě. Toto přihlášení není možné provádět z mobilních telefonů pomocí stažené mobilní aplikace Bakaláři.

 

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz, tam se přihlásit do Bakalářů. POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve ZŘ, RNDr. Nevludovou. Anketa bude ukončena v neděli 24. 5. 2020.

 

Podle počtu žáků ve třídě mohou být z kapacitních důvodů otevřeny dvě skupiny. Počet míst v každé skupině je tedy omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

 

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ od 25. 5. 2020

13.05.2020, vložil: Administrátor webu

V době od 25. 5. do 29. 5. bude školní jídelna pro přihlášené zájemce poskytovat studenou stravu.

 

Ceny obědů:

 • pro 1. – 4. třídu (23 Kč/1 oběd)                115 Kč /5 obědů
 • pro 5. třídu (25 Kč /1 oběd)                        125 Kč/5 obědů
 • pro děti v MŠ Polárka (32 Kč /1 den)      160 Kč/5 dní      

 

Platbu za stravné je možné provést:

1) bankovním převodem na účet školy:

 • číslo účtu: 1000336801/0100, variabilní symbol 777, specifický symbol 1.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2) nebo hotově:

 • v kanceláři ŠJ (zadní vchod od školního hřiště)
 • ve dnech 18. 5. – 20. 5., v době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin.

 

Od 1. 6. se budou ve školní kuchyni pro přihlášené strávníky připravovat teplé obědy.

Stravné za měsíc červen bude strženo inkasní platbou všem žákům 1. stupně a všem dětem v MŠ Polárka (pro zjednodušení způsobu úhrady stravného).

 

Prosíme rodiče těch dětí a žáků, kteří nebudou chodit od 1. 6. do MŠ či ZŠ, nebo nebudou mít o obědy v době přítomnosti ve výuce zájem, aby si obědy na měsíc červen pokud možno sami odhlásili (do 31. 5.).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z. Havlíková, ŘŠ


OTEVŘENÍ MŠ POLÁRKA

12.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice budeme znovu obnovovat provoz i naší školky Polárky.

 

Otevření  MŠ:  

 • pondělí 25. 5. 2020 - v upraveném provozu 6.30 – 15.30 hod.

 

Podrobnější informace o podmínkách nástupu do MŠ naleznete na svých emailech, popřípadě budete telefonicky kontaktováni - nejpozději do středy 13. 5. 2020.


Nástup žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

05.05.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

Škola se bude při vzdělávání žáků řídit doporučením MŠMT  (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.) Tento závazný dokument je aplikován na podmínky naší školy – zde.

 

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení podepsané rodičem ( zákonným zástupcem ) – příloha ke stažení.

 

Následující krátký dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Váš syn/dcera nastoupil/a od 25.5.2020 do školy. Termín odeslání dotazníku – do pondělí 11. 5. 2020 (do 15:00).

 

Obědy pro děti ve školní jídelně budou pro zájemce o školní stravování zajištěny.

 

Odkaz na dotazník pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku ZŠ je umístěn zde.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávání žáků 9. tříd bude probíhat ve škole formou konzultací a výuky ve skupinách (do 15 žáků). Výuka bude zaměřena hlavně na přípravu k přijímacím zkouškám (dle metodického pokynu MŠMT).

Tento způsob vzdělávání je dobrovolný.  Pro žáky, kteří tuto možnost nevyužijí, bude probíhat výuka distanční formou jako doposud. Výuka se bude konat pravidelně v pondělí a ve středu v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky nástupu do školy od 11. 5. 2020:

 1.  Do čtvrtku 7. 5. 2020 do 12:00 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím zprávy třídnímu učiteli v Bakalářích nebo e-mailem na adresu třídních učitelů 9. ročníku.
 2.  Povinnost odevzdat v den nástupu ve škole čestné prohlášení, že dítě není v kontaktu s rizikovou skupinou osob (senioři, chronicky nemocní lidé) - formulář je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v tištěné podobě ve vestibulu školy.
 3.  Povinnost zákonných zástupců zajistit denně dvě roušky.
 4. Obědy pro žáky nebudou zajištěny (platí do konce května).

Rodiče deváťáků mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělávání ve škole závazným způsobem (viz bod č.1) do 7. 5. 2020. Prosíme o včasnou přihlášku. Po tomto termínu nebude již možné dítě přihlásit.

Podrobné informace s přílohami obdrží rodiče také ve zprávě v Bakalářích.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ k 1. 9. 2020

04.05.2020, vložil: Administrátor webu

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od nového školního roku 2020/2021 je ke stažení zde.


Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

V souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020  novou vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020);

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

 

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá den vydání vysvědčení na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Z. Havlíková, ředitelka školy

 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Školní hřiště je znovu otevřeno pro veřejnost

01.05.2020, vložil: Administrátor webu

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23.4. se zřizovatel ZŠ v Kopřivnici rozhodnul k 30.4. otevřít všechna školní hřiště ve městě pro veřejnost za podmínek striktního dodržování provozních pravidel.

 

Otevírací doba: 

 • PONDĚLÍ až PÁTEK 14.00 - 19.00
 • VÍKENDY + SVÁTKY 9.00 - 19.00

 

UPOZORNĚNÍ: Návštěvníci vstupují na obě hřiště na vlastní riziko. To znamená, že za své chování přebírají veškerou zodpovědnost, včetně případného postihu z důvodu nedodržování bezpečnostních či hygienických nařízení vlády ČR.

Celá zpráva

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům

21.04.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům proběhne ve dnech 27. dubna (PO) a 29. dubna (ST) v době od 10 – 14 hodin.  Pokud Vám čas ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte mne a dohodneme náhradní termín. Využijte email: vera.keppertova@zskop17.cz nebo bakaláře, případně telefon 731 698 863.

Umístění – kabinet výchovné poradkyně – č. dveří 105 – přízemí, budova 2. stupně

Veškeré aktualizované informace k přijímacímu řízení sledujte na webu www.infoabsolvent.cz

 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

 

Mgr. Věra Keppertová (výchovná poradkyně)

 


Školní psycholog ON-LINE

14.04.2020, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci spojené s uzavřením školy jsme se rozhodli zpřístupnit vám služby školního psycholožky telefonicky a on-line

Tipy pro žáky a rodiče, jak zvládat situaci v nouzovém stavu, najdete po přihlášení do Bakalářů na nástěnce školy.

 

Celá zpráva

1. TŘÍDA PRO NADANÉ DĚTI - INFORMAČNÍ SCHŮZKA ONLINE

04.04.2020, vložil: Administrátor webu

Vážení přátelé nejen z Kopřivnice, 

zveme Vás na informativní schůzku o organizaci výuky v nově otevírané první třídě pro talentované děti na ZŠ 17. listopadu. Bude se konat ONLINE!
Připojte se na naše stránky ve středu 8. dubna v 15.30 na tomto odkazehttp://www.svetvzdelani.cz/meet

Dozvíte se také informace o průběhu talentových zkoušek, které se uskuteční rovněž online formou dne 15. 4. 2020.
Těšíme se na všechny rodiče, kteří mají zájem o náš koncept vzdělávání a mají doma zvídavého předškoláčka! 

Další informace také na  https://svetvzdelani.cz/koprivnice/ . 


Pro on-line informační schůzky jsme vybrali platformu Google Meet Hangouts. Pokud se budete chtít připojit z mobilního telefonu, je potřeba nainstalovat aplikaci Hangouts Meet. Informační schůzku můžete sledovat nemaje mikrofon i kameru, stačí vám reproduktory či sluchátka. Pokud budete chtít vznést dotaz, můžete použít záložku Chat a dotaz napsat anebo říci do mikrofonu. Děkujeme Vám za pochopení v případě technických obtíží.

 


Tým Světa vzdělání (helpline 739 99 22 12)  


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice