Aktuální informace

Historická exkurze pro sedmé třídy

17.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V úterý 10. května proběhla historická exkurze žáků sedmých tříd. Žáci měli možnost prohlédnout si s průvodcem největší středověký hrad na Moravě – hrad Helfštýn – včetně stálé expozice uměleckých  kovářských plastik. Podívali jsme se také do středověké mincovny a „proběhli se“ (a to doslova) nově zastřešeným palácem, který dlouhá léta chátral a v posledních letech prošel mezinárodně oceňovanou rekonstrukcí.

Celá zpráva

Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek?

17.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 12. května druháčci ze Světa vzdělání zjistili, jak je důležité starat se o své zoubky. Projektová výuka byla propojena s preventivním programem, kde tolik oblíbené postavy loutkového příběhu Hurvínek a Mánička provázeli děti principy zdravé stravy, péčí o zuby a  nutností preventivních prohlídek u zubního lékaře. Všichni již ví, co vše dělat pro zdraví a správný růst zoubků. Celý program byl zakončen tancem a písněmi s tímto tématem:-).


Den a noc s Andersenem

11.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Noc s Andersenem je tradiční akce na podporu dětského čtenářství. Vznikla před 22 lety v českých knihovnách a postupně se rozšířila i za hranice ČR, například do Rakouska či Maďarska. Vždy kolem 2. dubna, kdy se narodil známý dánský pohádkář H. Ch. Andersen, se sejdou děti v knihovnách, školách či domech dětí, aby si připomněly, že číst je zábava, radost a dobrodružství.

Celá zpráva

Slet čarodějnic a čarodějů

11.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 29. dubna se slétli všichni čarodějové a čarodějnice do 1. a 2. třídy Světa vzdělání. Losovaly se kartičky s popisem čarodějnice, luštily se šifry v kotlících, říkala se kouzelná zaříkadla a létalo se na košťatech. Děti tvořily příběh o čarodějích, pracovaly ve skupinách, tančily na čarodějnickém bále, ale také vařily kouzelný lektvar pod zaklínadlem. Již příští rok se těšíme na další filipojakubskou noc:-)


Sběr starého papíru

04.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Již mnoho let naše škola organizuje sběr starého papíru pro firmu ORC recycling. Sběr probíhá vždy v říjnu a v dubnu.

Letos v dubnu se vybralo 2125 kg starého papíru, převážně kartonů.

Sběr odevzdalo celkem 53 žáků naší školy.

A zde jsou nejlepší jednotlivci a nejlepší třídy:

 

Celá zpráva

Blahopřání

04.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V hodinách výtvarné výchovy jsme mimo jiné tvořili na soutěž  „SVĚT POHÁDEK, DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE“. Ocenění získali žáci Mathias Pavlíček 2. B za výkres s pohádkovým motivem, Jakub Šenk 7. A za trojrozměrný objekt s názvem „Okatý“, Natálie Semerádová a Sofie Váňová 8. B za trojrozměrný objekt „Chobotnice“. Gratulujeme. 

Vernisáž a ocenění našich žáků proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 15:00 hodin na Městském úřadě v Kopřivnici.

 


Den Země

04.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Náš ekotým si letos nachystal  stánek, ve kterém dětští návštěvníci, kteří se přišli na  Den Země podívat, plnili různé úkoly na téma ekologie.

Reprezentovali jsme tak naši školu a téma ekologie představili široké veřejnosti.

Zároveň jsme vystavovali ekovýrobky.

Skupinka vybraných žáků od 2. do 5. třídy se zúčastnila soutěže, kterou přichystalo město Kopřivnice.

Skončili jsme na 4. místě. Děkujeme dětem za reprezentaci a také ekotýmu za realizaci stánku.

 


Památné stromy

02.05.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Památné stromy v Kopřivnici - téma, které dne 25. 4. v rámci oslav Dne Země zpracovávali žáci 2. stupně naší školy. A co konkrétně vlastně dělali? 

Ve  svých třídách vypracovali teoretickou část - zjišťovali, jaké jsou důvody pro vyhlašování památných stromů, jak se o ně pečuje, jaké je mezi těmito stromy druhové zastoupení a také se seznamovali s památnými stromy, které rostou v Kopřivnici.

Následně pod dohledem svých třídních učitelů vyrazili “do terénu” a u vybraného kopřivnického památného stromu plnili praktické úkoly - měřili obvod kmene, počítali jeho průměr, odhadovali výšku stromu a tu si pak ověřovali speciální metodou pomocí pravoúhlého pravítka a měřícího pásma.

Podle žáků se jim měření výšky stromů líbilo nejvíce a užili si při něm i legraci. A snad si o kopřivnických památných stromech i něco zapamatují.

                           

Mgr. Jana Dobiášová

 


Zápis do MŠ Polárka

26.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ředitelka ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, přísp. org. vyhlašuje místo a termín zápisu do MŠ Polárka pro školní rok 2022/2023.

  • Termín a doba podání žádostí:                         čtvrtek 5. května 2022, od 8.00 do 15.30 hodin
  • Místo pro podání žádosti:                                 MŠ Polárka při ZŠ 17. listopadu 1225

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

 

Bližší informace jsou uvedeny v následujících přílohách:

Zápis do MŠ Polárka - vyhlášení zápisu

Kritéria přijetí do MŠ Polárka 2022

Vyjadření lékaře

Zápisní list 2022 - 2023

Žádost o přijetí do MŠ


Hurá do školy

20.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na program Hurá do školy. První lekce se uskuteční už příští úterý 26. 4. Přihlášku na akci najdete ve spodní části informačního letáčku.

Těšíme se na vás!

 


Okresní kolo Biologické olympiády

20.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dne 11. 4. 2022 proběhlo ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně okresní kolo Biologické olympiády, kategorie C (8. a 9. ročník).

Soutěž klade nejen vysoké nároky na domácí přípravu, ale má i náročný průběh. Trvá čtyři hodiny, její součástí je vědomostní test, “poznávačka” rostlin a živočichů, laboratorní úkol a hodnocení dlouhodobého domácího výzkumného úkolu.

Naši školu reprezentovala Barbora Bryknarová, žákyně třídy 9. A, a v tvrdé konkurenci dalších 26 účastníků, z nichž velká část byli studenti a studentky gymnázií z celého okresu, obsadila výborné 7. místo.

Barboře za reprezentaci školy moc děkujeme a přejeme skvělé výsledky i při studiu na vybrané střední škole!

 

Mgr. Jana Dobiášová

 


Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

17.04.2022, vložil: Administrátor webu

V úterý 12. dubna 2022 se konaly v kopřivnických základních školách zápisy do 1. ročníku pro nadcházející školní rok 2022/2023. Na naši škole podalo žádost o zápis do 1. ročníku ZŠ celkem 72 předškoláků.

Konkrétní výsledky zápisu jsou uvedeny ZDE.

 

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy


Individuální konzultace za 3. čtvrtletí

13.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás pozvat na individuální konzultace, které se uskuteční v kmenových učebnách jednotlivých tříd:

 

  • Termín:        úterý 19. dubna 2022

  • Čas:        16:00 – 18:00 

(případně dle informací TU – rezervační formulář pro danou třídu)

 

Budete mít možnost získat průběžné i aktuální organizační informace a rovněž informace o prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí probíhajícího školního roku.

 

Těšíme se na setkání.

 

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy

 


Jarní sběrové dny 26. - 28. 4. 2022

13.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Upřesňující informace ke sběru starého papíru:
* sběrový kontejner bude umístěn v prostoru vjezdu na školní hřiště 

* sbírá se starý papír, noviny, letáky, časopisy, knihy bez tvrdých obalů a kartony (kartony odděleně od ostatního sběru) 

* papír nesmí být mokrý a znečištěný

* papír bude pod dohledem pověřeného pracovníka školy na místě vážit žákovská služba – členové školního ekotýmu

 

Celá zpráva

Literatura jinak - čteme venku

13.04.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Dnes jsme my, žáci 9. A, pracovali s povídkou Vajíčko Ludvíka Aškenazyho formou podvojného deníku. To je metoda, která slouží k propojení čteného se zkušenostmi samotného čtenáře.

Podvojný deník funguje na principu označení textu, který nás jakkoli zaujal, k němu pak zapíšeme své vlastní myšlenky, pocity nebo cokoliv, co nás napadlo. Někteří dokonce kreslili, jak přesně si představují určitou emoci, pocit nebo jen místo. Sluneční světlo a teplo nám pomohlo prožít úsměvné pasáže a lehce studený vítr ty pochmurnější. Následující hodinu jsme své myšlenky a postřehy navzájem sdíleli.

Moc děkujeme, paní učitelko Bukovjanová, za tento zážitek a zkušenost.

 

Sára Dvořáková, žákyně 9. A

 


Všechny zprávy
© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice