Ekologie

Naše škola je součásí projektu Ekoškola, která nám přibližuje a ukazuje na řešení běžných ekologických problémů.

Ekoškola učí děti myslet a chovat se šetrně a ekologicky.

 

               

 

Mezinárodní certifikace Stříbrné cesty programu Ekoškola 2022 - 2025
Ocenění EKOTÝMU
Zelená cesta nástěnka
7. ekokodex
2. analýza
3. plán činnosti
propojení analýzy a plánu činnosti
chodníček - plánek