Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225

Adresa školy: ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice

IZO: 102113378
IČO: 47998121

Datová schránka: 98pgf7m
Číslo účtu: 1000336801/0100

Základní škola

Sekretariát: 556 821 307, 737 207 291
E-mail: skola@zskop17.cz

Mateřská škola

Telefon: 737 159 679
E-mail: mspolarka@zskop17.cz 

Školní družina

Telefon: 736 601 636

Školní jídelna

Telefon: 737 207 292

Zaměstnanci školy

Uvedené e-mailové adresy osob používejte ve formátu: jmeno.prijmeni@zskop17.cz

Vedení školy

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy 224 zdenka.havlikova 737 207 290
Bc., Mgr. Roman Hodslavský zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň 223 roman.hodslavsky 603 212 343
Mgr. Monika Tomanová zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň 309, 230 monika.tomanova 605 263 155
Mgr. Jana Štěpánová zástupkyně ředitelky školy pro MŠ jana.stepanova 737 521 424

Pedagogičtí pracovníci

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Bc., Mgr. Roman Hodslavský zástupce ředitelky školy 223 roman.hodslavsky 603 212 343
Bc. Veronika Morysová třídní učitelka 212 veronika.morysova 734 115 747
Mgr. Iveta Kavková třídní učitelka 215 iveta.kavkova 605 278 030
Mgr. Jana Šmídová třídní učitelka 215 jana.smidova 605 268 031
Mgr. Ivana Eichnerová třídní učitelka 215 ivana.eichnerova 605 268 031
Mgr. Světlana Munzarová třídní učitelka 315 svetlana.munzarova 605 278 030
Ing. Zuzana Dryjáková třídní učitelka 205 zuzana.dryjakova 730 138 677
Mgr. Hana Priviczerová třídní učitelka 205 hana.priviczerova 730 138 677
Mgr. Monika Tomanová třídní učitelka 309, 230 monika.tomanova 605 263 155
Mgr. Lucie Kawanová třídní učitelka 215 lucie.kawanova 605 268 031
Mgr. Markéta Rašková třídní učitelka 215 marketa.raskova 605 268 031
Mgr. Vendula Matúšová třídní učitelka 318 vendula.matusova 605 255 243
Mgr. Tereza Lindovská Mikulcová třídní učitelka 318 tereza.mikulcova 605 255 243
Mgr. Jana Kollegová třídní učitelka 315 jana.kollegova 605 278 030
PhDr. Ladislava Jaroňová třídní učitelka 302 ladislava.jaronova 605 278 030
Mgr. Jiří Lípový třídní učitel 118 jiri.lipovy 605 260 184
Mgr. Daniela Petřeková třídní učitelka 416 daniela.petrekova 605 275 672
Mgr. Vladislava Zátopková třídní učitelka 419 vladislava.zatopkova 737 522 656
Mgr. Vladimíra Iklová třídní učitelka 121 vladimira.iklova 605 255 640
Mgr. Iva Bukovjanová třídní učitelka 405 iva.bukovjanova 605 275 672
Mgr. Milada Vývodová třídní učitelka 117 milada.vyvodova 605 260 184
Mgr. Roman Frej třídní učitel 205 roman.frej 734 115 772
Mgr. Hana Ďurčová třídní učitelka 205 hana.durcova 605 253 680
Mgr. Martin Galia třídní učitel 219 martin.galia 605 276 509
Mgr. Martina Brisudová učitelka 216 martina.brisudova 605 253 680
Mgr. Jana Dobiášová učitelka 405 jana.dobiasova 605 275 672
Mgr.Art. Anna Georgiadu učitelka 307 anna.georgiadu 556 821 307
Mgr. Lenka Palacká učitelka 315 lenka.palacka 556 821 307
Mgr. Markéta Patáčiková učitelka 216 marketa.patacikova 605 253 680
Mgr. Jana Kašparová učitelka 219 jana.kasparova 605 276 509
Mgr., Ing. Ludmila Jurečková učitelka 205 ludmila.jureckova 605 253 680
Mgr. Zdeňka Kapsová učitelka 302 zdenka.kapsova 605 278 030

Školní psycholog

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Mgr. Radka Miková školní psycholog 103 radka.mikova 734 115 758

Speciální pedagog

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Mgr. Martina Tesařová speciální pedagog 310 martina.tesarova 730 138 698

Vychovatelé ŠD

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Libuše Svobodová vychovatelka 210 libuse.svobodova 736 601 636
Květoslava Ručková vychovatelka 208 kvetoslava.ruckova 734 115 799
Pavlína Géryková vychovatelka 206 pavlina.gerykova 737 488 513
Kamila Fojtíková vychovatelka 214 kamila.fojtikova 737 505 973
Martina Mücková vychovatelka 212 martina.muckova 734 115 747

Asistenti pedagoga

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Monika Fierlová asistent pedagoga 318 monika.fierlova 605 255 243
Ema Bartošáková asistent pedagoga 315 ema.zamiskova 605 278 030
Lucie Šulganová asistent pedagoga 219 lucie.sulganova 605 276 509
Zdeňka Geryková asistent pedagoga 215 zdenka.gerykova 605 268 031
Pavlína Géryková asistent pedagoga 215 pavlina.gerykova 605 268 031
Marta Tesařová asistent pedagoga 212 marta.tesarova 734 115 747
Kateřina Malovcová asistent pedagoga 117 katerina.malovcova 605 260 184

Školní asistenti

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Monika Fierlová asistent pedagoga 318 monika.fierlova 605 255 243
Ema Bartošáková asistent pedagoga 315 ema.zamiskova 605 278 030
Adéla Kvitová asistent pedagoga adela.kvitova

Učitelky MŠ

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Mgr. Jana Štěpánová zástupkyně ředitelky školy jana.stepanova 737 521 424
Pavlína Vančurová učitelka pavlina.vancurova 737 159 679
Kristýna Bittnerová učitelka kristyna.bittnerova 737 159 679
Jana Bátory učitelka jana.batory 737 159 679
Tereza Hanzelková učitelka tereza.hanzelkova 737 521 424

Asistenti pedagoga MŠ

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Kateřina Davidová asistent pedagoga katerina.davidova

Správní zaměstnanci

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Ivan Borovský správce budov 113 ivan.borovsky 730 527 317
Pavlína Brandtnerová ekonomka 225 pavlina.brandtnerova 603 558 688
Eva Kvitová hospodářka 226 eva.kvitova 737 207 291
Tomáš Polívka vedoucí školní jídelny 106 tomas.polivka 737 207 292

Školní poradenské pracoviště

Celé jméno Pozice Kabinet E-mail Telefon
Bc.,Mgr. Věra Keppertová výchovný poradce, vedoucí ŠPP 105 vera.keppertova 731 698 863
PhDr. Ladislava Jaroňová metodik prevence pro 1.stupeň 302 ladislava.jaronova 605 278 030
Mgr. Vladimíra Iklová metodik prevence pro 2.stupeň 121 vladimira.iklova 605 255 640
Mgr. Radka Miková školní psycholog 103 radka.mikova 734 115 758
Mgr. Martina Tesařová speciální pedagog 310 martina.tesarova 730 138 698