Přihlášení do školní družiny na školní rok 2024/2025

ŠD
pátek 07.06.2024 |Mgr. Monika Tomanová |Všechny aktuality

Přihlášení do školní družiny na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

v těchto dnech přinesli domů zájemci o docházku do zájmového vzdělávání přihlášky do školní družiny na školní rok 2024/2025. Prosím o navrácení vyplněných přihlášek třídním učitelkám do pátku 14. 6. 2024 (přípravná třída a 1. ročník do 17. 6. 2024 - informace poskytnou třídní učitelky na schůzce 11. 6. 2024). V přijímání dětí budeme postupovat dle kritérií pro přijetí viz příloha. Úplata za školní družinu bude činit 200,-/ měsíc.