Život bez odpadů

1. stupeň
čtvrtek 09.12.2021 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 9.12.2021 pro družinové děti z 1. a 3. třídy jsme připravili na schůzce s ekotýmem a besedě s paní ekoložkou zajímavé činnosti.

Ve čtvrtek 9.12.2021 pro družinové děti z 1. a 3. třídy jsme připravili na schůzce s ekotýmem a besedě s paní ekoložkou zajímavé činnosti.Hrály se různé hry o třídění odpadů.

Děti se dozvěděly mnoho věcí o ekologii. Viděly, jak to vypadá na skládce. Poznávaly kontejner na tříděný odpad.. Třídily odpad, co patří do jaké popelnice. Bavili jsme se o době rozkladu, co se za jak dlouho rozloží. Vyráběli jsme si věci z tříděného odpadu.

Chovat se ekologicky je pro naši planetu a příští generace moc důležité.

Ekotým