Bleskový průzkum 3.A

1. stupeň
pondělí 14.11.2022 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

Bleskový průzkum 3.A - zvětšit obrázek
Průzkum v ulicích města.

Téma „Lidé v okolí“ nás přimělo nejen klást si otázky „Koho potkáváme?“ a „Jak se zdravíme?“, ale také si vše ověřit v reálném životě.

Téma „Lidé v okolí“ nás přimělo nejen klást si otázky „Koho potkáváme?“ a „Jak se zdravíme?“, ale také si vše ověřit v reálném životě. Předměty prvouku a osobnostní rozvoj jsme tedy spojili do dvouhodinovky a vyrazili jako zvědaví tazatelé do ulic našeho města s cílem zjistit konkrétní data. Připravili jsme si záznamové archy a kritéria, která budeme sledovat: reakce lidí při zdravení (pozitivní, neutrální, negativní) a ohleduplnost chodců a řidičů v rámci dopravního provozu (dodržování rychlosti, přednost na přechodu, oční kontakt chodců s řidiči). Chování chodců a řidičů jsme sledovali ze stanoviště u nového kruhového objezdu, reakce lidí na zdravení jsme zaznamenávali průběžně procházkou městem a v okolí.

Mnohé respondenty Kopřivnice jsme hlasitými pozdravy trochu překvapili ????, ale získali jsme cenná data. Po návratu z průzkumu jsme si ve třídě zjištěné informace vyhodnotili a zjistili jsme, že 97 % respondentů reagovalo na pozdrav velmi kladně, 3 % respondentů reagovalo spíše neutrálně, nebo vůbec. Ohleduplnost řidičů vůči chodcům na přechodech jsme vysledovali v 91 % jako dodržovanou a vstřícné chování chodců vůči řidičům bylo taktéž poměrně vysoké, tj. 93 %.

Závěrem našeho bleskového průzkumu jsme mohli konstatovat, že se vyplatí vzájemná ohleduplnost i zdravení mezi lidmi. Dostali jsme totiž přímo v ulicích města nemálo ocenění a pochval, zejména starších obyvatel.

Za tým tazatelů Eva Kytková