Návštěva Základní a Mateřské školy Motýlek

1. stupeň
úterý 04.04.2023 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

V pondělí 27. 3. se v Základní a Mateřské škole Motýlek konal Den otevřených dveří. Žáci ze třídy 4. B za doprovodu třídní učitelky a asistentky v tento den školu navštívili.

V pondělí 27. 3. se v Základní a Mateřské škole Motýlek konal Den otevřených dveří. Žáci ze třídy 4. B za doprovodu třídní učitelky a asistentky v tento den školu navštívili. Byli přivítáni velice příjemným personálem v čele s panem ředitelem a následně provedeni celou Základní a Mateřskou školou, kde mohli v jednotlivých třídách nahlédnout do výuky a být tak její součástí.

Výuka probíhá velice zajímavou a hravou formou. Jsou v ní běžně využívány tablety, interaktivní tabule a různé speciální rehabilitační pomůcky. Mnoho dětí se vzdělává pouze pomocí metody VOKS – výměnného obrázkového komunikačního systému. ZŠ a MŠ Motýlek navštěvují především děti se speciálními potřebami. Naši žáci ukázali, že jsou velice empatičtí, milí, ochotní, měli snahu zapojovat se do výuky a dětem pomáhat.

Návštěva školy byla určitě přínosná jak pro nás dospělé, tak hlavně pro žáky.

Ema Zamišková, asistent pedagoga