Třeťáci mají matiku venku

1. stupeň
čtvrtek 15.06.2023 |Všechny aktuality

Učit se matiku ve třídě, to známe všichni. Vyjít ale s matematikou ven, to se nám ve 3. A osvědčilo stejně dobře.

Učit se matiku ve třídě, to známe všichni. Vyjít ale s matematikou ven, to se nám ve 3. A osvědčilo stejně dobře. Využili jsme větvičky pro porovnávací znaménka mezi čísly, následně trávu, lístky, květy i kamínky zase u počítání příkladů s matematickými dohodami. Mistrovský kousek se nám podařil se sestrojením krychle pomocí bezových větví a drátů.

Děti musely nejdříve spočítat potřebný počet hran krychle a dobře naměřit jejich délku. Do jednoho metru krychlového se děti vešly úplně všechny. Najednou jsme měli představu, co to znamená „kubík vody“, kolik se za něj platí a kolik člověk doma takových kubíků vody spotřebuje. U takovéto geometrie jsme navíc potrénovali schopnost spolupráce a domluvy nad technickým provedením. Matika venku byla pro nás netradiční zkušeností a zajímavým zážitkem.

Eva Kytková, třídní učitelka