Den prevence 18. 4. 2024

1. stupeň
středa 24.04.2024 |PhDr. Ladislava Jaroňová |Všechny aktuality

V poslední době nabývá prevence závažných témat jako je šikana, kyberšikana, drogy a závislosti na důležitosti ve vzdělávání žáků. Základní školy hrají v tomto procesu klíčovou roli, neboť jsou místem, kde lze předávat důležité znalosti a dovednosti pro prevenci rizikového chování. Jedním z takových akcí je Den prevence, který nedávno proběhl na naší základní škole. V průběhu celého dopoledne se žáci přes všechny ročníky zapojili do různých aktivit, které je informovaly a připravovaly na možné situace a rizika v jejich životě.

V poslední době nabývá prevence závažných témat jako je šikana, kyberšikana, drogy a závislosti na důležitosti ve vzdělávání žáků. Základní školy hrají v tomto procesu klíčovou roli, neboť jsou místem, kde lze předávat důležité znalosti a dovednosti pro prevenci rizikového chování. Jedním z takových akcí je Den prevence, který nedávno proběhl na naší základní škole. V průběhu celého dopoledne se žáci přes všechny ročníky zapojili do různých aktivit, které je informovaly a připravovaly na možné situace a rizika v jejich životě.

Jak žáci, tak i paní učitelky byly nadšené z aktivity primární reflexy. Pro děti to byla zábavná a interaktivní zkušenost. Pro paní učitelky to byla příležitost ukázat dětem nový způsob, jak se zabývat tělesnou aktivitou a zároveň podpořit jejich fyziologický vývoj. Žáci měli možnost prozkoumat policejní auto, výstroj a vybavení. Během ukázky canisterapie se žáci seznámili s tím, jak se správně chovat k cizím pejskům a jaké jsou přínosy kontaktu s terapeutickými zvířaty. Paní psycholožka vedla diskuzi o budování pozitivního klimatu ve třídě. Základy první pomoci je důležitá dovednost pro zvládání nečekaných situací a poskytování pomoci v nouzi. Poutavé vyprávění o záškoláctví a jeho důsledcích, žákům pomohlo lépe porozumět výzvám spojeným s absencí. Společné téma třídy se zaměřilo na to, jak konstruktivně pracovat s chybou a jak se z ní učit a růst. Žáci se také účastnili besed s policisty z praxe o šikaně, kyberšikaně, drogách a závislostech. Mohli si vyzkoušet brýle, které simulovaly závislost na alkoholu a drogách.

Den prevence na naší základní škole byl nejen o vzdělávání a prevenci různých rizikových chování, ale také o aktivním zapojení žáků a pedagogů do zajímavých a poučných aktivit.

PhDr. Ladislava Jaroňová