Září v přípravné třídě

1. stupeň
pondělí 09.10.2023 |Bc. Veronika Morysová |Všechny aktuality

V měsíci září se děti z nově otevřené přípravné třídy seznamovaly se školním prostředím a úspěšně se adaptovaly na nový režim.

V měsíci září se děti z nově otevřené přípravné třídy seznamovaly se školním prostředím a úspěšně se adaptovaly na nový režim. Navázaly nová přátelství a užívají si krásné nově vybavené třídy. 

Vzdělávací činnost jsme zaměřili na témata kamarádi, mé emoce, ovoce a zelenina. Ve středu před svátkem svatého Václava děti absolvovaly projektový den na toto téma - seznámili jsme se s životem českého knížete formou výukových videí, čekala nás malba svatého Václava, tvorba vinného hroznu, kresba královské koruny na interaktivní tabuli, zkoumání dvacetikoruny a následná frotáž. 

Na začátku října děti navštívily zahrádkářskou výstavu v Lubině, kde mohly zhlédnout velké množství druhů ovoce, zeleniny a také lesních hub.