Dějepisná olympiáda

ZŠ 2. stupeň
pondělí 04.12.2023 |Mgr. Martina Brisudová |Všechny aktuality

Letošní téma školního kola dějepisné olympiády, která proběhla ve středu 29. listopadu, znělo "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa". Jak je již z názvu patrné, novověku i moderní době bylo letošní téma velmi vzdálené. Přesto se žáci osmých a devátých tříd statečně pustili do analýzy iluminací, mapek i dobových textů. Na prvním místě se umístil Tobiáš Friedel (9. A), na druhém pak Martin Bek (9. A) a o třetí místo se podělili Eliška Staňková (9. B) a Jakub Malík (8. A).
Výhercům gratulujeme a za účast děkujeme také Petru Bryknarovi, Natálii Flachsové a Eldaru Kukharenkovi.