Přírodovědná terénní exkurze v PR Kotvice

2. stupeň
pátek 05.04.2024 |Mgr. Vladislava Zátopková |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 4. dubna vyrazili žáci 7. ročníku na terénní exkurzi do Přírodní rezervace Kotvice ve Studénce.

Ve čtvrtek 4. dubna vyrazili žáci 7. ročníku na terénní exkurzi do Přírodní rezervace Kotvice ve Studénce. Na úvod byl žákům vysvětlen rozdíl mezi velkoplošným a maloplošným chráněným územím a nechybělo ani připomenutí pravidel chování v přírodě. Poté se žáci seznámili s řadou rostlin lužního lesa a živočichů žijících v tůňkách a rybnících. Připomněli si životní cyklus bezocasých obojživelníků, prohlédli si skokana zeleného, okružáka ploského i larvy komárů. Zjistili, podle čeho získal rybník Kotvice svůj název, co je to meandr, nebo že velký strom dokáže odpařit až 400 litrů vody za den. Dále se žáci pokusili odhadnout obvod kmenu stromu a následně jej přesně změřit. Tři žáci s nejpřesnějším tipem získali malou odměnu. Díky pobytovým stopám zjistili, že se v PR Kotvice vyskytuje bobr evropský a vydra říční. Nejlépe pozorovatelní pak byli místní ptáci jako labuť velká, čáp bílý, volavka popelavá, husa divoká nebo kachna divoká s malými kachňátky. Na pokusech jsme si ukázali povrchové napětí vody, které umožňuje vodoměrkám a bruslařkám pohyb na hladině rybníků. Za pestrý program moc děkujeme paní Markétě Ciché. 

 

Lucie Šulganová

Mgr. Vladislava Zátopková