Školní fórum

2.stupeň
úterý 09.04.2024 |Bc.,Mgr. Roman Hodslavský |Všechny aktuality

Diskuse o klimatu školy na MÚ.

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se vybraní zástupci tříd na 2. stupni zajímavou formou radili o kladech a nedostatcích naší školy a našeho města. Akce proběhla pod odborným vedením pana Petra Hermanna, který školní fóra zakládá a vede po celé republice. Při těchto aktivitách si žáci osvojovali techniky panelové diskuze, hlasování a hledání řešení problémů. Náměty týkající se naší školy poté probírali s paní ředitelkou a náměty týkající se města měli možnost diskutovat s místostarostou, panem Davidem Monsportem, a s vedoucími jednotlivých odborů.