Volitelný předmět pro 7. třídu

2.stupeň
pátek 07.06.2024 |Bc.,Mgr. Roman Hodslavský |Všechny aktuality

Výběr volitelného předmětu pro 7. třídu (pro školní rok 2024/2025)

Vážení rodiče,

pro školní rok 2024/2025 si budou žáci nynějšího 7. ročníku vybírat volitelný předmět
(časová dotace - 1 hodina týdně).

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 9. 6. 2024 od 18 hodin na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě.

Návod pro výběr naleznete v přiloženém souboru Návod_anketa.

K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz a přihlásit se do Bakalářů.

POZOR!! – přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ. Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket. Pokud někdo z rodičů nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve třídního učitele. Anketa bude ukončena v neděli 16. 6. 2024 v 24.00 hodin.

Počet míst v každé skupině je omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

 

V 8. a 9. ročníku se budou žáci učit také druhý cizí jazyk, a to jazyk německý (povinně volitelný předmět, časová dotace  - 3 hodiny týdně). Žáci budou rozděleni do dvou skupin německého jazyka na začátku školního roku 2024/2025.