Adaptační kurzy šestých ročníků

2. stupeň
středa 19.10.2022 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

Začátkem měsíce října se obě třídy 6. ročníku zúčastnily dvoudenního adaptačního kurzu, jehož cílem bylo se seznámit s novými spolužáky a novými třídními učitelkami...

Začátkem měsíce října se obě třídy 6. ročníku zúčastnily dvoudenního adaptačního kurzu, jehož cílem bylo se seznámit s novými spolužáky a novými třídními učitelkami, kterými jsou Bc. Vladislava Zátopková (6.A) a Mgr. Vladimíra Iklová (6.B).

Skvělý program si pro obě třídy připravila školní psycholožka Mgr. Radka Miková. Stejně jako každý rok nechyběly krátké hry na „prolomení ledů“ a hry zaměřené na vzájemné poznávání se a spolupráci. Jelikož má každá třída novou třídní učitelku, zařadila paní psycholožka také krátkou aktivitu, která umožnila žákům svou třídní lépe poznat. Stejně tak učitelky měly možnost své žáky lépe poznat mimo školní lavice.

Zatímco třídu 6. A večer čekala strašidelná stezka odvahy noční školou, třída 6. B svůj večer strávila u táborového ohně.
Na závěr jsme si adaptační kurz společně vyhodnotili. Myslíme si, že adaptační kurz splnil svůj cíl a doufáme, že stejně dobře naladění projdeme i celým druhým stupněm ????.