Jarní sběr 2023


pátek 05.05.2023 |Mgr. Jana Dobiášová |Všechny aktuality

Ve dnech 25. - 27. 4. proběhly na naší škole tradiční jarní sběrové dny a s nimi spojená soutěž jednotlivců i tříd ve sběru starého papíru.

Ve dnech 25. - 27. 4. proběhly na naší škole tradiční jarní sběrové dny a s nimi spojená soutěž jednotlivců i tříd ve sběru starého papíru. Podobně jako na podzim byly ovšem podmínky poněkud ztížené - nesbíraly se kartonové a lepenkové obaly. I tak naše škola ve výsledku odevzdala sběrové firmě ORC recycling 3 225 kg starého papíru, což je asi o 700 kg více než při podzimním sběru v říjnu.

Sběrové soutěže se zúčastnilo 18 ze 21 tříd a sběr odevzdalo 63 žáků školy. Nejvíce zapojených žáků měly třídy 2. A a 6. B, nejlepším jednotlivcem byl Tomáš Prát z 9. A, který odevzdal neuvěřitelných 249 kg papíru! Celkem 16 žáků doneslo sběr v množství přesahujícím 60 kg.

Všichni “sběrači” i nejlépe zapojené třídy budou za svou snahu odměněni! My jim za celou školu děkujeme za vzorný přístup k ochraně životního prostředí a děkujeme i našemu školnímu ekotýmu a školníkovi p. Borovskému za pomoc při organizaci sběrových dnů.

Mgr. Jana Dobiášová