Bádání a objevování s Veselou vědou


pondělí 08.01.2024 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

Na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici probíhal v prvním pololetí tohoto školního roku kroužek Veselé vědy, který je otevřen zvídavým dětem od první do páté třídy.

Na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici probíhal v prvním pololetí tohoto školního roku kroužek Veselé vědy, který je otevřen zvídavým dětem od první do páté třídy.

Nad badatelskými úkoly pracujeme v moderní chemické laboratoři ve škole a rádi chodíváme ven, kde zkoušíme různé fyzikální a přírodní pokusy. Pracujeme samostatně i ve skupině a využíváme laboratorní nádobí pro děti, bezpečné suroviny a pomůcky.

Od října do ledna jsme se zdokonalili v odměřování a pipetování, prozkoumali jsme složení limonád, oddělovali jsme směsi kapalin, pevných i plynných látek, vyzkoušeli jsme si tření a třecí plochy. Rozbouřili jsme sopky, sledovali chemické reakce katalyzátoru, vyrobili sněžítko s porovnáním hustoty kapalin, bádali co lépe chrání před chladem medvěda na severním pólu a tuleně na jižním. 

V lednu nás čeká velká soutěž Veselé vědy, do které se s dětmi určitě zapojíme. 

Také ve druhém pololetí probereme spoustu zajímavých témat, se kterými se děti mohou setkat v běžném životě a zároveň jsou lákavé pro objevování.

Kroužek Veselé vědy vedeme v otevřené atmosféře, kde si děti mají prostor vše vyzkoušet a na vlastní kůži zažít. Díky spolupráci se školou máme potřebný prostor a zázemí.

Od února můžeme mezi sebe přivítat tři nové kamarády. Přihláška na kroužek v Kopřivnici je k dispozici na www.veselaveda.cz 
Eva Kytková

lektorka Veselé vědy