Den otevřených dveří

celá ZŠ
úterý 19.03.2024 |Mgr. Zdeňka Havlíková |Všechny aktuality

Den otevřených dveří na naší škole

Ve čtvrtek 14. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří, tentokrát cíleně zaměřený pro budoucí prvňáčky a další děti z mateřských škol spolu s jejich rodiči.

V dopolední části měli návštěvnici možnost navštívit tzv. otevřené hodiny ve výuce (ukázky výuky v jednotlivých třídách na 1. i na 2. stupni a v učebnách informatiky a robotiky). Tuto příležitost využili nejen rodiče budoucích žáků školy, ale také rodiče našich stávajících žáků a někteří pedagogové z kopřivnických škol.

Odpoledne už čekaly na návštěvníky veselé soutěžní úkoly (pro děti) během prohlídky školy, krátké vystoupení školní kapely Kyselé rybičky, ukázky činnosti v nových učebnách Ch, Př, F a Aj, ukázky robotiky a programování včetně prezentace velkého množství robotických a jiných digitálních pomůcek v odborných učebnách. Mnozí návštěvníci využili také nabídku občerstvení ve školní jídelně. Zájemcům byly poskytnuty informace o škole, k zápisu do ZŠ a ke školní zralosti od školního psychologa či speciálního pedagoga.

V letošním roce jsme zaznamenali rekordní návštěvnost, a to jak dopoledne (cca 80 dospělých osob), tak odpoledne (cca 50 předškolních dětí se svým doprovodem a další hosté, včetně bývalých žáků školy). 

Věříme, že se Den otevřených dveří vydařil a že se s našimi nejmenšími návštěvníky potkáme v září ve školních lavicích.

 

Děkuji velice všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, za skvělou prezentaci školy na veřejnosti.

Mgr. Zdeňka Havlíková

ředitelka školy