Učíme se venku aneb Jarní výprava 3.A a 1.A

Svět vzdělání
středa 12.04.2023 |Mgr. Světlana Munzarová |Všechny aktuality

Jaro je živé období a my jsme ho využili pro první velkou poznávací výpravu. Třeťáci a prvňáčci ze tříd Světa vzdělání se vydali bádat a pátrat v přírodě.

Jaro je živé období a my jsme ho využili pro první velkou poznávací výpravu. Třeťáci a prvňáčci ze tříd Světa vzdělání se vydali bádat a pátrat v přírodě. Prvním úkolem bylo po celou cestu výpravy sbírat prvky živé a neživé přírody. Eko-tašky družstev se postupně plnily a bohužel jsme našli i mnoho lidských výtvorů, které do přírody nepatří. Druhým cílem badatelů bylo neminout Markétin pramen, který je znám svou blahodárnou vodou – čistou, pramenitou. To se povedlo a děti ze 3.A lehce ochutnaly: „Jé, ta je sladká a dobrá. Ta je perfektně vychlazená. To je mňamka!“ Další stanoviště už bylo zaměřeno zvlášť pro třeťáky a zvlášť pro prvňáčky. Třeťáci si vyzkoušeli zlomkovou matematiku na přípravě pizzy pro více kamarádů a odhadovali vzdálenosti. Prvňáčci dostali 10 úkolů, kde ověřovali své znalosti rostlin i živočichů a následně luštili křížovku. Zpáteční cesta vedla znovu přírodou – našli jsme vápenec, křemen, hraniční kámen, viděli jsme brouky, ovce, pštrosy i větrné elektrárny v Oderských vrších.

Využili jsme okolí pro přirozený pohyb – přeskok přes příkop, chůze po břehu, běh do kopce, klus po louce a závěrečný sprint do školy. Tady jsme si vyhodnotili aktivity a také pořádně odpočinuli. Ve 3.A jsme si uvařili čaj z nasbíraných jarních bylin – petrklíč, podběl, sedmikrásky a jahodník. V 1.A jsme si poskládali nasbírané přírodniny na lavice, roztřídili jsme je na živé a neživé a vysvětlili jsme si, co to znamená. Živé přírodniny jsme si pojmenovali a poté napsali do sešitu z Čj, abychom se naučili psát správně jejich názvy. Z kamenů, klacíků, mechu a šišek jsme si udělali malou zahrádku. Na posbírané oblázky si později ještě v rámci Vv něco zajímavého namalujeme.

Eva Kytková a Světlana Munzarová