Aktivizační metody v anglickém jazyce na 1.stupni

1. stupeň
čtvrtek 09.05.2024 |Mgr. Markéta Patáčiková |Všechny aktuality

Nová doba si žádá nový přístup. Dávno minulé jsou (snad již všude) doby opisování slovíček z učebnice do sešitu. V našich hodinách angličtiny to občas vypadá, že se ani neučíme. Nenechte se však mýlit...

Nová doba si žádá nový přístup. Dávno minulé jsou (snad již všude) doby opisování slovíček z učebnice do sešitu. V našich hodinách angličtiny to občas vypadá, že se ani neučíme. Nenechte se však mýlit. Již Jan Amos Komenský razil heslo "Škola hrou" a tak to u nás i vypadá. Sezení v lavici vystřídáme aktivitou po třídě, běhacím diktátem - někdy děti běhají až na chodbu, taky házíme míčky nebo pracujeme s obrázkovými kartami. Když je hezky, jdeme ven.
Děti pracují jak samostatně, tak ve dvojicích nebo ve skupinách. V některých hodinách si mohou vybrat, jakou aktivitu zvolí, jindy zas s jakým spolužákem budou pracovat. Často však rozhoduje náhoda, los, kostka či paní učitelka :-)
V prvních a druhých třídách hodně zpíváme, kreslíme, vyrábíme a hýbeme se. Ve třetí třídě pomalu začínáme s psanou formou. Ale žádný stres! V mateřském jazyce dítko začíná psát minimálně po 5ti letech odposlouchávání a opakování svého jazyka, proto není kam spěchat, pokud jde o jazyk druhý.
Našim cílem je ukázat dětem, že angličtina může být zábava.
So let's have fun!
Za Aj 1.stupně, Markéta Patáčiková