Výtvarná soutěž ke 100 letům Emila Zátopka


pondělí 12.09.2022 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

Blahopřejeme k úspěchu ve výtvarné soutěži pořádané k 100. výročí narození Emila Zátopka...

Blahopřejeme

Adrianě Pagáčové,
Natálii Flachsové,
Elišce Staňkové,
Veronice Šajdákové,
Elle Hanzelkové

k úspěchu ve výtvarné soutěži pořádané k 100. výročí narození Emila Zátopka.

Mgr. art. Anna Georgiadu