Energie - 9. ročník

2. stupeň
čtvrtek 22.06.2023 |Mgr. Jiří Lípový |Všechny aktuality

V posledních červnových dnech vyměnili žáci 9. ročníku běžnou výuku přírodopisu a zeměpisu za výuku projektovou.

V posledních červnových dnech vyměnili žáci 9. ročníku běžnou výuku přírodopisu a zeměpisu za výuku projektovou.

Tématem byla fosilní paliva a zdroje energie. Žáci pátrali po způsobu vzniku uhlí, ropy a rašeliny, vyhledávali oblasti těžby těchto surovin, zjišťovali možné způsoby využití fosilních paliv v oblasti energetiky i mimo ni. A úkolů, které zpracovávali, bylo mnohem více. V rámci zeměpisu žáci zjišťovali výhody a nevýhody jednotlivých druhů elektráren, jejich rozšíření v ČR, ale i ve světě. Výsledky své práce zveřejnili na nástěnkách v prostorách školy a seznámili s nimi své spolužáky.