Volitelný předmět

2. stupeň
pátek 02.06.2023 |Mgr. Zdeňka Havlíková |Všechny aktuality

Pro školní rok 2023/2024 si budou žáci nynějšího 5. až 8. ročníku vybírat volitelný předmět (1 hodina týdně). Navíc si žáci 7. ročníku vybírají také druhý cizí jazyk.

Vážení rodiče,

Pro školní rok 2023/2024 si budou žáci nynějšího 5. až 8. ročníku vybírat volitelný předmět (1 hodina týdně). Navíc si žáci 7. ročníku vybírají také druhý cizí jazyk.

Přihlašování do jednotlivých předmětů bude spuštěno dne 5. 6. 2023 od 18 hodin na webových stránkách školy v systému Bakaláři – v tzv. Anketě. K odeslání přihlášky je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz a přihlásit se do Bakalářů.

POZOR!!
– přihlašování je nutné provést přes přihlašovací údaje RODIČŮ.
Do vyplňování Ankety se rodiče dostanou z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Pokud někdo z rodičů nemá přihlašovací údaje do Bakalářů, kontaktujte co nejdříve třídního učitele. Anketa bude ukončena v neděli 18. 6. 2023 v 23.59 hodin.

Počet míst v každé skupině je omezen a po naplnění kapacity se již nebude možné na daný předmět přihlásit. Pokud žák nebude přihlášen do žádného volitelného předmětu, bude do předmětu zařazen dle aktuální situace.

Konečné rozhodnutí je v kompetenci ředitelky školy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých skupin.

Mgr. Zdeňka Havlíková
ředitelka ZŠ a MŠ 17.listopadu Kopřivnice