Historická exkurze do Kroměříže

2. stupeň
středa 17.05.2023 |Mgr. Martina Brisudová |Všechny aktuality

V pátek 12. května měli žáci osmých tříd možnost navštívit historickou perlu Moravy, město Kroměříž.

V pátek 12. května měli žáci osmých tříd možnost navštívit historickou perlu Moravy, město Kroměříž. Arcibiskupský zámek v Kroměříži i Květná zahrada jsou zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámkem nás provedl skvělý průvodce, který žákům postupně svěřil role dveřníků, leštičů parket či zpěváků (děkujeme Pavlínce Honešové!). Statečně jsme se vyšplhali na zámeckou věž, ze které byla Kroměříž vidět jako na dlani. Individuální prohlídka Podzámecké zahrady plné ochočených pávů či městské památkové rezervace plné malebných uliček skončila u neodolatelné kašny (zvláště pro Samuela a Kristiana).

Po přesunu do Květné zahrady nás čekala ještě jedna komentovaná prohlídka plná zajímavostí. Z přírodního bludiště se nakonec vymotali všichni, na Jahodovém kopci jsme se zvěčnili a krátký rozchod někteří využili jako příležitost zlepšit si svou fyzickou kondici (že chlapci?). Déšť ukázněně počkal než nastoupíme do autobusu a pak už nám po cestě domů vesele bubnoval na střechu.

Mgr. Martina Brisudová