Den prevence

2. stupeň
čtvrtek 29.02.2024 |Mgr. Vladimíra Iklová |Všechny aktuality

Proč právě preventivní programy na školách? Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací aktivita a jejím cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.

Proč právě preventivní programy na školách?   

Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací aktivita a jejím cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence. 

V úterý 27.2. 2024 proběhla na naší škole celodopolední akce „Den prevence“, která navazovala na předchozí ročníky. Pro žáky byl připraven program, které by je měly zasvětit do témat nejen rizikových jevů chování a krizových situací, ale i do problematiky první pomoci.

Zástupci PPPP z OV besedovali s žáky na téma Bezpečné sexuální chování, mediální gramotnost a nebezpečí elektronické komunikace, kde se žáci seznámili s pravidly bezpečného používání internetu.

Pan Foltýn vedl v sedmých ročnících malý kurz zdravovědy. Žáci si zkusili i masáž srdce a dýchání z úst do úst. Paní Macháčková učila žáky devátých ročníků prvkům sebeobrany, manželé Quittovi s žáky sedmých a osmých ročníků cvičili aerobic a vedli kruhový trénink. Pro naše šesťáky byla připravena naší psycholožkou Radkou Mikovou lekce relaxace. Žáci 6.AB také navštívili pracoviště Městské policie v Kopřivnici a žáci osmých ročníků se seznámili s fungováním Městského úřadu v Kopřivnici.

Den prevence byl orientován nejen na informování žáků v oblasti prevence rizikového chování, ale také na podporu spolupráce třídního učitele a dětí ve třídě, na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech.

Děti si z dopoledne odnesly cenné rady i vzrušující zážitky.

Metodik prevence