Geologická exkurze

2. stupeň
pátek 01.03.2024 |Mgr. Jana Dobiášová |Všechny aktuality

Ve středu 28. února se žáci 9. tříd vydali do Geologického pavilonu prof. Františka Pošepného v Ostravě, ve kterém jsou vystaveny sbírky mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické a sbírky ložisek nerostných surovin.

Ve středu 28. února se žáci 9. tříd vydali do Geologického pavilonu prof. Františka Pošepného v Ostravě, ve kterém jsou vystaveny sbírky mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické a sbírky ložisek nerostných surovin.

První část programu tvořila přednáška a prohlídka sbírek minerálů a hornin, které představují neuvěřitelnou paletu barev, tvarů a struktur. Žáci měli možnost získat velmi zajímavé informace o vybraných nerostech a o jejich praktickém využití v běžném životě od klenotnictví až po stavebnictví. 

V druhé části programu žáci v prostorách sbírek dohledávali odpovědi na otázky 

z pracovního listu.

Exkurze byla skvělým nevšedním zážitkem, díky kterému žáci získali řadu nových a zajímavých poznatků.

 

Mgr. Jana Dobiášová

Mgr. Vladislava Zátopková

Lucie Šulganová