Recitační soutěž

Úspěchy žáků
pátek 17.03.2023 |Mgr. Tereza Mikulcová |Všechny aktuality

Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradicí a poměrně vysokou úroveň, a proto měla opět každá třída několik vybraných zástupců...

Recitační soutěž 4. a 5. tříd.

Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradicí a poměrně vysokou úroveň, a proto měla opět každá třída několik vybraných zástupců, kteří postoupili z třídního kola právě do kola školního. Ve čtvrtek 9. 3. 2023 se utkali vybraní žáci v uměleckém přednesu. Úkolem recitátorů bylo vybraný text přednést před posluchači a porotou. Při soutěži pak měla porota nesnadný úkol. Hodnotila výběr textu, náročnost, přednes či výslovnost. Nakonec vybrala tři nejlepší recitátory, kteří byli odměněni diplomem a sladkou odměnou.

Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící. Velká pochvala ale patří všem, kteří se na recitaci připravovali, nebáli se předstoupit před ostatní spolužáky, nestrannou porotu a svým výkonem překonali obavy a trému. Všichni recitátoři byli po zásluze odměněni.

Mgr. Tereza Lindovská Mikulcová
PhDr. Ladislava Jaroňová