Dějepisná olympiáda

Úspěchy žáků
čtvrtek 08.12.2022 |Mgr. Milada Vývodová |Všechny aktuality

Dne 6.12. 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření ročníku bylo : Rozdělený svět a Československo v něm - 1945 - 1992.

Dne 6.12. 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády.

Tematické zaměření ročníku bylo : Rozdělený svět a Československo v něm - 1945 - 1992.
Važme si svobody, která nás po roce 1989 provází na každém kroku.

Na 1. místě se umístil David Kusz a 2.místo obsadila Kristýna Janáková.

Oběma blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Milada Vývodová